Úvodní obrázek

O nás Kdo vlastně jsme

Poznejte Herynkovi

Herynkův statek byl založen Pavlínou a Petrem Herynkovými v roce 2015. Důvodem pro realizaci tohoto projektu byl náš vztah k přírodě, snaha najít vhodné místo pro život naší rodiny. Cílem bylo vytvořit místo vhodné pro soužití se zvířaty a stát se do jisté míry nezávislí na okolí.

Jako rodina chceme aktivně snižovat závislost na dnešní konzumní společnosti. Znepokojuje nás nastupující globalizace a odstupování od tradičních hodnot. Chceme svůj život opřít více o tradiční hodnoty, jako je vztah k přírodě a vztah k půdě.

Herynkův statek v minulosti

Dříve to u nás vypadalo trochu jinak

Dnes už ale statek září novotou

Herynkův statek dnes

Pro realizaci svého záměru jsme zakoupili opuštěný kravín v obci Martinice u Proseče. Objekt je navázaný na 10 hektarů okolních ploch. Jde zejména o pastviny a lesy. Dostupnost pastvin napojených na stáje našich zvířat nám umožňují zajistit našim zvířatům ideální životní podmínky.

Nemovitost kravína byla postavena v roce 1971 a v době našeho přístupu byla ve špatném technickém stavu. Tento stav nám umožnil zrealizovat náš projekt v zamýšleném rozsahu celkové rekonstrukce.
A tak dnes v našem novém domově je vybudováno dostatečné zázemí pro život rodiny, dále technické zázemí pro provoz a údržbu objektu a zemědělských strojů a téměř třetina bývalého kravína K 96 je věnována vnitřním stájím pro naše zvířata.